Haberler

Kosgeb Kobi Proje Destek Programı
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;istihdam artırıcı, ihracat artırıcı, pazar payı artırıcı,verimlilik artırıcı, maliyet düşürücü, kapasite artırıcı, ürün/hizmet kalitesi yükseltici, bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, kurumsallaşmaya yönelik, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.
Tarih:2.02.2011